EUROSPEAK volgt de richtlijnen van de Europese privacywetgeving (GDPR/AVG).

1. Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Alle gegevens die we verzamelen kaderen binnen onze opleidingen. U kunt vrij beslissen welke informatie u ons geeft. Indien u ons uw gegevens of getuigenis verstrekt, dan gaan wij ervan uit dat u toestemt om in onze database te worden opgenomen.

1.1. Gegevens die wij rechtstreeks verzamelen:
identificatie: naam, voornaam, eventueel rijksregisternummer en adres;
contactgegevens: telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres;
facturatiegegevens: bankrekeningnummer, facturatie naam en -adres, eventueel btw-nummer of ondernemingsnummer;
In het geval u trainer-coach bent en bij ons solliciteert of aan de slag gaat:
uw curriculum vitae, motivatie- en aanbevelingsbrieven
uw foto, video, lesmateriaal dat u ter beschikking stelt
evaluatieformulieren van uw cursisten1.2. Publieke gegevens en gegevens die we onrechtstreeks verzamelen: Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht of om gegevens die u zelf publiek hebt gemaakt, zoals informatie op uw website.

1.3. Wat u ons vertelt, kan worden verwerkt: Als u ons telefonisch contacteert, kan de receptie uw voornaam en naam, uw telefoonnummer en uw e-mailadres noteren om een contact overzicht op te bouwen. Tijdens een screening of taalles noteert de coördinator en/of taaltrainer-coach informatie die nuttig is voor uw lessen.

2. Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?
Uw gegevens zijn noodzakelijk om de opleidingsovereenkomst die u of uw onderneming met ons sluit op een correcte manier te kunnen uitvoeren. Onze opdracht bestaat uit taalscreening en/of taalopleiding, taalcoaching en begeleiding, inclusief de coördinatie en administratie die deze opdracht omvat. Bent u leverancier dan bewaren wij uw gegevens om bestellingen correct te plaatsen, op te volgen en te verwerken. Bent u taaltrainer-coach dan bewaren wij uw gegevens in het kader van onze selectie- en wervingsprocedure en voor communicatie en ondersteuning tijdens uw opdrachten. Wij maken geen gebruik van volledig geautomatiseerde processen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling.

Willen wij uw persoonsgegevens of getuigenis aanwenden als referentie, dan zullen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

3. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?
Binnen onze organisatie zijn uw persoonlijke gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar naargelang van hun taken toegang toe moeten hebben. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens alsook elke andere niet-toegestane verwerking van uw gegevens te vermijden. Bepaalde van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, kunnen worden doorgegeven aan derden: 
- accountants en consultants in het kader van fiscale ondersteuning;
- ICT-dienstverleners in het kader van onze verwerkingssoftware;
- verstrekkers van e-learning toepassingen in het kader van uw leertraject
-auditkantoor in het kader van het hernieuwen/behouden van ons kwaliteitslabel en/of de erkenning bij sectorfondsen;
- sociaal secretariaat en interimkantoren in het kader van een samenwerking als trainer-coach of personeelslid;
- bevoegde overheidsinstanties in het kader van onze wettelijke verplichtingen;
- aan uw klanten/collega’s in het kader van een lopende aanbesteding of lesopdracht om praktische afspraken te maken of als referentie. 

Uw persoonsgegevens zullen niet commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals hiervoor beschreven of met uw voorafgaande toestemming. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen.

4. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder punt 2 te verwezenlijken. Doorgaans is dit een termijn van 1 tot 5 jaar. Uiteraard bewaren wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden.

5. Welke rechten kan u uitoefenen om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen?
Uw gegevens worden verwerkt door EUROSPEAK nv, met maatschappelijke zetel te 1050 BRUSSEL, de Stassartstraat 49, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0447.843.555 en EUROSPEAK METODIKA ANTWERPEN vof, met maatschappelijke zetel te 2018 ANTWERPEN, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0885.037.797. Als u wilt bekijken welke persoonsgegevens wij over u verwerken of vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u ons contacteren op +32 (0)2 511.89.12 en infobr@eurospeak.be of +32 (0)3 230 17 27 en info.antwerpen@eurospeak.be. Indien er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres…), dan vragen wij om dit aan ons te laten weten. Indien u van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben, dan kunt u vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken.
Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming (zie punt 2), kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Wij zullen dan uw persoonsgegevens moeten verwijderen.

6. Bovendien melden we u dat u te allen tijde klacht kunt indienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u meent dat wij uw rechten zoals hierboven opgenomen niet naleven.

 

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Privacy en cookies

Privacy en cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat je hiermee akkoord gaat. Lees hier onze privacy verklaring.

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposons que vous êtes d’accord avec cela. Lisez notre déclaration de confidentialité ici

This website uses cookies to improve your experience. We assume that you agree with this. Read our privacy statement here.